„Negustorul” se vinde unui public ce a renunțat de multă vreme să fie inert